Bijzonder Gewoon Wonen

Bijzonder (Gewoon) Wonen ANBI

Nieuws Over ons Contact Links


BGW Wonen wordt een woon/zorgcomplex gelegen aan de Fakkellaan in Eindhoven (Woensel) bestemd voor een en twintig volwassenen met schizofrenie of aanverwante klachten. Normaal begaafde mensen, die in staat zijn tot zelfstandig wonen met begeleiding.

Ons uitgangspunt is: zoveel mogelijk zelfstandig wonen met iedere bewoner in zijn eigen complete huis, met daarnaast de mogelijkheid (geen verplichting) tot onderlinge contacten in een stressvrije, huiselijke en enigszins beschermde omgeving (algemene ruimten en binnentuin). De begeleiding geschiedt door een zorginstelling (Cello te Vught); die met iedere bewoner een ondersteuningsplan uitwerkt, waarin m.n. wordt vastgelegd, waarmee de betreffende bewoner dient te worden geholpen.
Bewoner
 Project
 


Vrienden
en
sponsoren

Daarbij maakt het stimuleren tot deelname aan maatschappelijke activiteiten een belangrijk onderdeel van uit. Door de kwaliteit van de woningen, de nabijheid van medebewoners en zorg is er een goede basis om duurzaam prettig te wonen aan de Fakkellaan.

Het complex komt tot stand op basis van een particulier burger initiatief van Stichting STIGG.

Wat is nu eigenlijk Schizofrenie?

STIGG - Kapelpad 14 - 5688 HS Oirschot - info@bijzondergewoonwonen.nl