Bijzonder Gewoon Wonen

Bijzonder (Gewoon) Wonen ANBISTIGG staat voor “Stichting Initiatieven Geestelijke gezondheidszorg”. De in Oirschot gevestigde stichting STIGG houdt zich bezig met de stimulering van initiatieven welke het leven van psychiatrische patiënten kunnen verlichten. Vooral mensen die lijden aan schizofrenie willen wij ondersteunen. Wij doen dit door middel van financiële en praktische ondersteuning.

Nu het eerder voorgenomen woonproject niet in de gewenste vorm kan worden gerealiseerd heeft het bestuur van STIGG zich op de bestemming van de middelen van de Stichting binnen haar doelstellingen beraden. Besloten is de middelen te gaan besteden aan ondersteuning van initiatieven van derden. Inmiddels zijn enkele activiteiten op dat vlak gerealiseerd.

Wat is nu eigenlijk Schizofrenie?

STIGG - Kapelpad 14 - 5688 HS Oirschot - info@bijzondergewoonwonen.nl